Privacy Policy

Khi bạn là thành viên đang tham gia theo dõi website Ez macOs thì bạn cần phải chấp nhận các yêu cầu của người tạo ra hệ thống như sau:

Về hình ảnh website

Hình ảnh website mang theo 3 logo như sau nếu bên nào sử dụng hình ảnh này thì đây là website không chính thống nhé.

logo ez macos drak
logo ez macos light
Favicon mac os

Về bài viết:

  • Nói không với việc copy nội dung
  • Nói không với việc lợi dụng nội dung làm công cụ tư lợi riêng
  • Nói không với việc spam
  • Nói không với việc đe doạ người người xem

Bình luận

  • Nghiêm cấm Spam link ảnh hưởng tới SEO của website
  • Sử dụng tiếng việt và tiếng Anh không sử dụng các ngôn ngữ khác
  • Không sử dụng ngôn ngữ đã kích người khác không lành mạnh
  • Không bàn lận vấn đề chính trị, dân tộc, Sẽ

Những vấn đề riêng tư:

Vấn đề riêng từ độc giả rất quan trọng tới việc phát triển Ez macOs. Chúng tôi không lưu trữ những thông tin cá nhân của người dùng. Ngay cả nhân khẩu học của người dùng. Chúng tôi không lưu trữ những thông tin nhạy cảm

Chúng tôi không lưu trữ cookie trên trình duyệt của bạn

Chúng tôi dùng Google Analytics để đo lường và công cụ Search console để giúp quá trình vận hành và thống kê những lượt truy cập, lẫn những vị trí nhấp chuột của trình duyệt… Những thông tin này hoàn toàn bảo mật với mục đích giúp nhu cầu của độc giả phát triển tốt hơn

Những vấn đề bức xúc xin vui lòng liên hệ tới chúng tôi ^^! Những ai vi phạm những quyền lợi trên của website chúng tôi xin phép ban IP truy cập của bạn đó vĩnh viễn